Privacy&Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies

Privacyverklaring Stichting Razem
 1. Inleiding
  Stichting Razem beheert persoonsgegeven zowel voor het organiseren van haar activiteiten als om te communiceren over haar activiteiten en te reageren op vragen en suggesties van bezoekers van haar website. Voor het beheer van deze persoonsgegevens sluit zij aan bij de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. Hoe verzamelt Razem persoonsgegevens?
  Wanneer u zich bij ons aanmeldt als vrijwilliger of als deelnemer aan een van onze activiteiten of wanneer u ons over uw belangstelling voor de stichting informeert, geeft u ons de mogelijkheid om met u in contact te treden.U kun dit schriftelijk, per telefoon of per mail doen. U geeft zelf aan op welke wijze u wel en op welke wijze u niet door ons benaderd wilt worden.Wij noteren en beheren slechts die gegevens die nodig zijn om met elkaar te communiceren.
 1. Welke gegevens worden verzameld?
  − voor- en achternaam
  − geslacht
  − adresgegevens
  − telefoonnummer(s)
  − emailadres(sen)
 1. Gebruik van persoonsgegevens
  Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het toesturen van de Nieuwsbrief en van informatie over de organisatie van komende activiteiten.U geeft zelf aan welke informatie u wel en welke u niet van ons wenst te ontvangen.Afmelden voor de Nieuwsbrief is mogelijke via de afmeldlink onder aan de mailing.
  Onze website gebruikt geen cookies.
 1. Aan wie worden persoonsgegevens verstrekt?
  Binnen Razem zijn twee personen aangewezen om het beheer te hebben over het bestand van ontvangen persoonsgegevens. Dit zijn de voorzitter en een hiertoe aangewezen persoon.Om onze activiteiten te kunnen organiseren overleggen de bestuursleden  van Razem met elkaar over de samenstelling van de groep(en)  en de verblijfmogelijkheden.De persoonsgegevens om met elkaar afspraken te maken in en buiten het programma kunnen ook tussen de deelnemers onderling gedeeld worden, als zij daarvoor toestemming hebben gegeven.
  Bij uitwisselingen tussen Nederlandse en Poolse burgers kunnen deze gegevens gedeeld worden met de Poolse gemeente Miescisko die deze uitwisselingen mede organiseert.
  Uw gegevens worden niet aan andere organisaties doorgegeven, zodat geen aparte verwerkingsovereenkomst met andere organisaties nodig is.
 1. Correctheid van gegevens, inzagerecht, verwijdering van gegevens
  U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de correcte gegevens aan ons.Via privacy@stichtingrazem.nl kunt u vragen om informatie over deze Privacyverklaring en verzoeken om uw persoonsgegevens, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. De stichting zal op een dergelijk verzoek op korte termijn, maar wel binnen een maand reageren.
 1. Bewaren van persoonsgegevens 
  Razem zal uw persoonsgegevens bewaren totdat u verzoekt om deze gegevens uit ons bestand te verwijderen.Uw gegevens zullen niet voor commerciële doeleinden worden verstrekt aan andere organisaties. 
 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? 
  Uw persoonsgegevens worden beveiligd tegen onrechtmatige verwerking via de reguliere digitale beveiligingstools, zoals virusscanner en firewall.
 1. Privacyrechten 
  U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en u kunt gebruik maken van het recht van correctie, toevoeging, beperking en verwijdering van (een gedeelte van) uw persoonsgegevens.
 1. Wijzigingen in ons privacybeleid 
  Indien ons privacybeleid wordt gewijzigd wordt dit bekend gemaakt op onze website met vermelding van de betreffende wijziging en de ingangsdatum.
 1. Contact, vragen en klachten 
  Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of met de verwerking van uw persoonsgegevens, mailt u ons dan via privacy@stichtingrazem.nl.
  Ook is het desgewenst mogelijk een klacht in te dienen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere daartoe bevoegde instantie.

        Hollandsche Rading, juni 2018