Razem De Bilt Miescisko

Razem De Bilt Miescisko

De stichting Razem De Bilt Miescisko geeft inhoud aan de jumelage van de gemeente De Bilt met Miescisko
De eerste contacten tussen de toenmalige gemeente Maartensdijk en de Poolse gemeente Miescisko zijn in 1990 ontstaan. Beide gemeentebesturen (De Bilt Miescisko) hebben vervolgens een aantal inwoners gevraagd om deze contacten te verstevigen en uit te breiden. Op deze manier kwam er sociaal draagvlak voor een officiële jumelage en kwam Stichting Razem tot stand.

Doelstelling van de stichting Razem De Bilt Miescisko

De doelstelling van de stichting Razem is om op cultureel en sociaal gebied contacten te onderhouden en uitwisselingen te organiseren tussen inwoners van de gemeentes De Bilt Mieścisko in Polen en de gemeente De Bilt. Voorts zal al hetgeen ondernomen worden dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Jumelage Razem De Bilt Miescisko

In 1995 was de officiële jumelage een feit en bij de fusie van Maartensdijk met de gemeente De Bilt werd deze vriendschapsband voortgezet. De stichting Razem De Bilt Miescisko geeft inhoud aan de jumelage van de gemeente De Bilt en Miescisko door contacten tussen burgers van beide gemeentes te onderhouden en te bevorderen

Bewerken