Stichting Razem geeft inhoud aan de stedenband tussen de gemeentes De Bilt en Mieścisko

Stichting Razem onderhoudt namens de gemeente De Bilt de contacten met de partnergemeente Mieścisko in Polen en geeft daarmee inhoud aan de vriendschapsband tussen de beide gemeenten. Deze vriendschapsband dateert al uit 1990.   De basis daarvoor werd gelegd is in de voormalige gemeente Maartensdijk.

Stedenband van De Bilt met Mieścisko

In 1995 was de officiële stedenband  (ook wel  jumelage genoemd) een feit en bij de fusie van Maartensdijk met de gemeente De Bilt werd deze voortgezet. De stichting Razem geeft inhoud aan de stedenband van de gemeente De Bilt met  Miescisko door contacten tussen burgers van beide gemeentes te onderhouden en te bevorderen

Onze gemeentebesturen waren en zijn van mening dat de contacten via de inwoners van beide gemeenten moeten lopen. Daarom is  Stichting Razem belast met het tot stand brengen van  contacten op cultureel en sociaal gebied en met het organiseren van uitwisselingen tussen zowel individuele inwoners als beroeps- en interessegroepen van beide gemeentes. Voorts dient al hetgeen ondernomen te worden dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

De afstand tussen De Bilt en Mieścisko is ruim 900 km. De Poolse taal is voor een Nederlander niet  te begrijpen. Toch is dat geen beletsel voor het goed functioneren van de stedenband. Integendeel, omdat de afstand zo groot is, duurt een uitwisseling meestal enkele dagen en worden de deelnemers ondergebracht bij gastgezinnen. Ondanks de taalbarrière ontstaat er dan een bijna familiair contact. Juist door het improviseren met woordenboeken, vertaalprogramma’s en vooral met gebaren ontstaat al van het begin af een hartelijke band. Overigens is er meestal wel iemand in het gastgezin, die Engels of Duits spreekt.