Bestuur

Het bestuur van de Stichting Razem is als volgt samengesteld:

Hanka Vossen Voorzitter
Jean Rijksen Secretaris
Kees Floor Penningmeester
Cathie Schouten Bestuurslid