Bestuur

Het bestuur van de Stichting Razem is als volgt samengesteld:

Hanka Vossen Wnd. voorzitter
Jean Rijksen Secretaris
Kees Floor Penningmeester
Cathie Schouten
Joop Rossewij