Koor Kanon in De Bilt

Optreden van Kanon in De Bilt

Het koor ‘Kanon’ uit Mieścisko was eind maart 2019 in De Bilt.  Onderdeel van dit bezoek was de deelname aan het Biltse Korenfestival en een bijdrage aan het 60-jarig jubileum van Algemeen Zangkoor Maartensdijk.

Kanon

‘Kanon’ is opgericht in 2007, telt ruim 30 leden en werd in 2018 uitgebreid met de leden van de folkloregroep ‘Sarbianie’. Het repertoire bestaat uit klassieke muziek, volksmuziek en religieuze werken. Het koor bestaat uit  neemt deel aan festivals en evenementen, zowel in de eigen gemeente als op provinciaal niveau. Lees verder

Jubileum AZM

Het Algemeen Zangkoor Maartensdijk viert dit jaar het 65-jarigjubileum. Een open avond tijdens een repetitie vormde een onderdeel van deze viering.  Zowel in Maartensdijk als in Mieścisko waren hiervoor stukken ingestudeerd, die door beide koren samen werden uitgevoerd, beurtelings gedirigeerd door de Nederlandse en de Poolse dirigent.

Korenfestival De Bilt 2019

Het Korenfestival De Bilt, georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Kunst en Cultuur De Bilt, werd dit jaar voor de zevende keer gehouden.  Aan het druk bezochte festival namen naast het Poolse koor nog negen koren uit de gemeente deel.

Het festival werd geopend door wethouder Smolenaars. Hij begroette daarbij speciaal de Poolse gasten en ook Andrzej Banaszyński, de in 2018 gepensioneerde burgemeester van onze Partnergemeente en erelid van het koor.

Kanon bracht een vijftal liederen met een folkloristische ondertoon ten gehore, geïnspireerd  op de 100e verjaardag van de Poolse onafhankelijkheid en het einde van de Poolse deling (11 november 1918).

Na een dankwoord voor de organisatoren van het festival was er gelegenheid voor een foto.

Stichting Razem

Het Poolse orkest was naar de Bilt gekomen op uitnodiging van Stichting Razem. Onze stichting organiseert al bijna 30 jaar uitwisselingen met de partnergemeente Mieścisko. Daarbij wordt er naar gestreefd om de bezoekers onder te brengen bij gastgezinnen om zoveel mogelijk directe contacten te leggen tussen inwoners van beide gemeenten. Omdat de groep dit maal er groot was, werd een deel ondergebracht in Pension Puur in Lage Vuursche.

De gemeente De Bilt heeft helaas besloten om in de toekomst geen structurele subsidie meer te geven voor de jumelage met Mieścisko en met Coesveld.  Uitwisselingen van dit soort zullen in de toekomst helaas moeilijk realiseerbaar zijn.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Koor Kanon in De Bilt

2018

Geplaatst in marker | Reacties uitgeschakeld voor

Burgemeester Sjoerd Potters bezoekt Mieścisko

Mooi resultaat van 40e Michaelsmarkt

Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt met gemeentesecretaris Alicja Kędracka van Mieścisko voor de marktkraam van Razem

Stichting Razem is al meer dan 20 jaar actief op de Michaelsjaarmarkt in Mieścisko met de erkoop van in Nederland ingezamelde spullen voor een goed doel in Mieścisko.  Deze jaarmarkt wordt ieder jaar in september gehouden en valt samen met het traditionele oogstdankfeest daar.

Voor burgemeester Sjoerd Potters en gemeentesecretaris Erik Wietses was dit de ideale gelegenheid voor een kennismaking met de partnergemeente en de Poolse cultuur en om getuige te zijn van een van de activiteiten van Stichting Razem.  De Poolse burgemeester, Andrzej Banaszyński, liet hen de gemeente zien en er werden gesprekken gevoerd over verdere samenwerking in de toekomst.

Samen met de gastgezinnen op de foto

Lees verder

Op 1 september, de dag waarop de Tweede Wereldoorlog uitbrak,  worden in Polen de slachtoffers herdacht. De Nederlandse delegatie nam deel aan de ceremonie en legde bij het herdenkings­monument twee kransen met de Nederlandse driekleur, een namens de gemeente en de andere namens Stichting Razem.

Aansluitend was er een orgelconcert in de parochiekerk te beluisteren. Het orgel, afkomstig uit de gesloten Willibrorduskerk in Hedel (NB),  is dit jaar in gebruik genomen. Het werd door bemiddeling van Stichting Razem geschonken aan de parochie van Mieścisko.

Na gastvrij onthaal in  de buurthuizen van de  woonkernen Pląskowo  en Jaroszewo Drugie  liet       het dorpshoofd van Podlesie Wysokie  trots zien hoe het buurthuis daar was opgeknapt met de opbrengst  van de markt in 2017.   

Tijdens een feestelijke avondmaaltijd waarbij alle Nederlanders en hun gastgezinnen aanwezig waren, werden een aantal mensen in het zonnetje gezet. Burgemeester Potters en Erik Wietses kregen voor de gemeentelijke samenwerking een onderscheiding van de gemeente Mieścisko en werden ere inwoner van Mieścisko.

 De verkoop van spullen tijdens de markt op zondag, maar eerder ook in Nederland, is zo voorspoedig verlopen dat een mooi bedrag kon worden geschonken voor het opknappen van de kinderspeelplaats in het gehucht Budziejewo.

Een bezoek aan Poznań, een rondleiding in het Nazi-concentratiekamp in Żabikowo en aan een museum, gewijd aan paus Johannes Paulus II  sloten het verblijf af.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Burgemeester Sjoerd Potters bezoekt Mieścisko

Poolse dorpshoofden in De Bilt

Maandagavond 17 april arriveerde gasten uit Mieścisko voor een bezoek van 3 dagen aan onze gemeente. De groep bestond uit een raadslid, enkele dorpshoofden  en andere, nauw bij maatschappelijke en sociale activiteiten betrokken personen. Voor het gemeentehuis werden zij verwelkomd door hun gastgezinnen.

 

De volgende dag werd  de groep op Jagtlust ontvangen door burgemeester Potters.  Bij die gelegenheid werd hem, namens de burgemeester van Mieścisko een uitnodiging overhandigd voor een kennismakings-ezoek, later dit jaar. Bij bezoeken aan de Voedsel-bank en aan Zorgboerderij Nieuw Burenveld werd aandacht besteed aan maatschappe-lijke aspecten.

Lees verder

Tijdens het verblijf werd nog een bezoek gebracht aan molen De Kraai in Westbroek, De Paardenkamp in Soest. Ook Amersfoort en de Keukenhof stonden op het programma. 

Dorpshoofden

Miescisko is qua oppervlakte 2x zo groot als De Bilt. De 6000 inwoners van Mieścisko wonen verspreid over 22 woonkernen. Elk van die kernen wordt door een gekozen dorpshoofd bij de gemeente vertegenwoordigd.  Deze informeert de gemeente over de behoefte en problemen van de kern, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke besluiten en bewaakt het door de gemeente toegekende budget. Daarnaast ligt er een verantwoordelijkheid met betrekking tot het wel en wee van de inwoners van de  woonkern.

Geplaatst in latest, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Poolse dorpshoofden in De Bilt

Stichting Razem bedankt klanten van AH De Bilt

Klanten bij Albert Heijn op de Herenweg in de Bilt konden in  december en januari hun emballagebonnen schenken aan onze Stichting. Deze emballageactie heeft  €787,10 opgeleverd. Lees verder

 

Onze stichting verwelkomt in april een delegatie uit Mieścisko, bestaande uit personen die allen op bestuurlijk en maatschappelijk gebied actief zijn in de kleinere woonkernen van de gemeente Mieścisko. De opbrengst van de actie is een welkome bijdrage  in de kosten voor dit uitwisselingsprogramma.

Geplaatst in latest, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Stichting Razem bedankt klanten van AH De Bilt

2017

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor

Statiegeldactie bij Albert Heijn De Bilt voor Stichting Razem

Klanten bij Albert Heijn op de Herenweg in de Bilt kunnen hun emballagebonnen schenken aan onze Stichting. Tot en met de eerste week van december 2017 en gedurende de hele maand. zie  Emballage-actie Albert Heijn

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Statiegeldactie bij Albert Heijn De Bilt voor Stichting Razem

De Bilt/Maartensdijk al 20 jaar actief op Michaelsmarkt

Michaelsmarkt 2017

Deelnemers Michaelsmarkt 2017

De economische situatie in Polen was in de eerste jaren na de val van het ijzeren gordijn nog erg slecht. Op veel plaatsen in Nederland werden hulpacties  georganiseerd. In de toenmalige gemeente Maartensdijk dat al sinds 1990 contacten met Mieścisko had, waren de acties dan ook op deze plaats gericht.  In 1998 vertrok een groep  vrijwilligers van Stichting Razem met ingezamelde spullen vanuit Maartensdijk naar de jaarlijkse Michaelsmarkt in  Mieścisko. De koopwaar werd daar tegen aantrekkelijke prijzen verkocht en de opbrengst werd geschonken aan de kleuterschool. Het enthousiasme over deze eerste  ‘markt’ heeft  er toe geleid dat Stichting Razem sindsdien ieder jaar deel heeft genomen aan de Michaelsmarkt. Dit jaar was het de twintigste keer dat Stichting Razem aanwezig was op de Michaelsmarkt. Voor een uitgebreid verslag zie hier.

Geplaatst in latest, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De Bilt/Maartensdijk al 20 jaar actief op Michaelsmarkt

Gasten uit Mieścisko op Koningsdag

Ontvangst op gemeentehuis (foto Anneke Iseger, Bitsche Courant)

Op uitnodiging van Stichting Razem waren 30 inwoners uit Mieścisko met Koningsdag te gast in De Bilt.  De groep bestond voornamelijk uit mensen, die  als gastgezin gefunctioneerd hebben voor Biltenaren, die deelnamen aan activiteiten voor Stichting Razem in Mieścisko.

De groep werd op maandag door burgemeester Sjoerd Potters verwelkomd op het gemeentehuis en op een lunch getrakteerd. Eerder die dag stond een rondleiding op korenmolen Geesina in Groenekan en een rondrit door de gemeente op het programma. ‘s Middags vertrok de bus naar Spakenburg voor een bezoek aan museum Spakenburg.

Dinsdag werd Amsterdam bezocht met een toeristische wandeling  en een bezoek aan “Onze Lieve Heer op Solder”. Na een bezoek aan de Keukenhof  op woensdag was het ‘s avonds tijd voor pannenkoeken in WVT, gebakken door vrijwilligers van Razem.

Voor de Polen was Koningsdag iets aparts en ze waren enthousiast over de kindermarkt op de Hessenweg en het Oranjeconcours.

Zie hier voor foto’s.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Gasten uit Mieścisko op Koningsdag

Orgel uit Hedel voor parochiekerk in Mieścisko

Het orgel uit de gesloten Willibrorduskerk in Hedel krijgt een nieuw leven in de parochiekerk van Mieścisko. Het oude orgel uit de 140 jaar oude kerk van Mieścisko is al meer dan 40 jaar niet meer bespeelbaar. Pastoor Panasiuk van Mieścisko had gehoord over de vele kerksluitingen in Nederland en heeft onze stichting benaderd om contacten te leggen. De H. Franciscusparochie, waar Hedel onder ressorteert, heeft het orgel aan Mieścisko geschonken. Volgend jaar, als de restauratie van de kerk in Mieścisko gereed is, zal het orgel worden geplaatst.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Orgel uit Hedel voor parochiekerk in Mieścisko