28 mei Benefiet Korenfestival voor Oekraïne

 
Het initiatief voor dit festival van Biltse koren is afkomstig van het Mannenkoor Noot aan de Man. De opbrenst komt volledig ten goede aan Oekraïense vluchtelingen, met speciale aandacht voor de vluchtelingen in Mieścisko, de Poolse partnergemeente van De Bilt.

Mieścisko, een klein dorp met ca. 5.000 inwoners, vangt momenteel veel Oekraïense vluchtelingen op.  Om hen goed onderdak te kunnen bieden en in hun behoeften te
voorzien, is dan ook veel geld nodig, vele malen méér dan het dorp
zelf kan opbrengen. Burgemeester Renn van onze partnergemeente heeft daarom de hulp ingeroepen van gemeente De Bilt en burgemeester Potters heeft hulp toegezegd bij Biltse
inzamelingsactiviteiten voor de Oekraïense vluchtelingen. De coördinatie hiervan is in handen van de Stichting Razem die namens de gemeente De Bilt de contacten onderhoudt met Mieścisko.

Geplaatst in UA, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 28 mei Benefiet Korenfestival voor Oekraïne

Impressie Tuinmarkt Groenekan en rommelmarkt in Maartensdijk op 7 mei

Op 7 mei werd er in twee kernen van De Bilt geld ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen in Mieścisko. 

De rommelmarkt in Maartensdijk was speciaal voor dit doel georganiseerd door Stichting Razem.

De Tuinmarkt in Groenekan, die ieder jaar op zaterdag voor  Moederdag in wordt gehouden,  heeft een deel van de opbrengst voor de vluchtelingen in Mieścisko gedoneerd. 

Via onderstaande link kunt u op een nieuw tabblad kijken naar een impressie van de beide markten: 

 Tuin- en rommelmarkten voor Oekraiense vluchtelingen

De film is gemaakt door Roadtv.nl uit De Bilt.

Geplaatst in UA, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Impressie Tuinmarkt Groenekan en rommelmarkt in Maartensdijk op 7 mei

7 mei Rommelmarkt voor Oekraïense vluchtelingen in Mieścisko

Geplaatst in UA, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 7 mei Rommelmarkt voor Oekraïense vluchtelingen in Mieścisko

Impressie Benefietkoncert Koninklijke Harmonie De Bilt op RTV De Bilt

Via onderstaande link kunt u op RTV De Bilt op een nieuwe tabblad kijken naar een impressie van het Benetietconcert van de Koninklijke Harmonie De Bilt  op 23 april j.l.

Benefietconcert Koninklijke Harmonie De Bilt voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Mieścisko

Geplaatst in UA, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Impressie Benefietkoncert Koninklijke Harmonie De Bilt op RTV De Bilt

23 april Benefietconcert voor Oekraïense vluchtelingen in Mieścisko

Geplaatst in UA, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 23 april Benefietconcert voor Oekraïense vluchtelingen in Mieścisko

De Bilt Steunt Oekraïense vluchtelingen in partnergemeente Mieścisko, Polen

Miljoenen mensen zijn de oorlog in Oekraïne ontvlucht. Zij hebben huis en haard verlaten. In Nederland worden alle zeilen bijgezet om Oekraïense vluchtelingen een tijdelijk onderkomen te verschaffen. Ook gemeente De Bilt vangt vluchtelingen op, in het gemeentehuis, in hotels en op gastadressen. Inwoners en maatschappelijke organisaties zijn daarnaast uiteenlopende hulpinitiatieven gestart. De enorme betrokkenheid en verantwoordelijkheid die inwoners voelen, is hartverwarmend.

Inzamelactie voor onze partnergemeente
Gemeente De Bilt wil graag nog meer doen. Burgemeester P. Renn van onze partnergemeente Mieścisko in Polen, heeft ons namelijk om hulp gevraagd. Momenteel wordt Polen overspoeld met vluchtelingen uit de Oekraïne. De Poolse mensen zijn gastvrij en er zijn veel, ook familiale, verbanden. Maar voor hen is het een hels karwei om twee miljoen ontheemden uit de Oekraïne op te vangen. De mensen die uit de Oekraïne weggekomen zijn, hebben maar heel weinig mee kunnen nemen. Er is dus behoefte aan van alles. Gemeente De Bilt wil graag een financiële bijdrage leveren om deze mensen te ondersteunen. Dat helpt Mieścisko nu het meest.

Benefietconcert
De komende maanden organiseert Stichting Razem verschillende activiteiten om geld op te halen voor dit doel, te beginnen met een benefietconcert van de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH).

Datum/tijd: zaterdag 23 april van 20.00 tot 22.00 uur
Locatie: Verenigingsgebouw de Harmonie, Jasmijnstraat 6B, 3732 EC De Bilt. De toegangsprijs van deze avond bedraagt € 7,50 Euro p.p.

Andere activiteiten worden voorbereid. Daarover zullen wij u op een later tijdstip berichten. Als u financieel of anderszins wil bijdragen aan deze actie, bericht u ons dat dan a.u.b. op info@stichtingrazem.nl. Ook kunt u een financiële bijdrage overmaken naar de bankrekening van Stichting Razem: NL 91 RABO 0308 3138 87 o.v.v. Oekraïne.

Omdat Razem een ANBI-instelling is, is uw bijdrage boven een drempelbedrag aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Deze actie wordt uitgevoerd in samenspraak en goed overleg met de gemeente De Bilt. Burgemeester S. Potters ondersteunt deze acties en hij zal dit benefietconcert openen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking,

Namens het Bestuur van Stichting Razem,
Mevr. Hanka Vossen – Wartecka, voorzitter
Kees Floor, penningmeester

Stichting Razem, Dennenlaan 52, 3739 KP Hollandsche Rading.
website: www.stichtingrazem.nl Email: contact@stichtingrazem.nl KvK nr. 41186387

Geplaatst in UA, Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De Bilt Steunt Oekraïense vluchtelingen in partnergemeente Mieścisko, Polen

Wat betekent vrijheid voor jou

Najaar 2020  zijn in het kader van “75 jaar Vrijheid” door leerlingen van van de Julianaschool in Bilthoven en van scholen uit onze partnergemeentes Mieścisko  en Coesfeld tekeningen gemaakt met als thema “Wat betekent vrijheid voor jou”.  Op 16 oktober tentoonstelling van deze tekeningen in Bibliotheek Idea in Bilthoven werd geopend op 16  oktober 2020. Vanwege coronamaatregelen waren de tekeningen pas in  juni 2021 te zien.

De opening van de expositie in Mieścisko heeft plaats gevonden op 23 maart 2022. 
Voor Polen was “75 jaar Vrijheid” niet zo toepasselijk. Het ijzeren gordijn volgde  op de Duitse bezetting. Pas in 1990 waren daar de eerste vrije verkiezingen.

Door de oorlog in Oekraïne is  “Vrede”  helaas voor heel Europa ook niet meer vanzelfsprekend.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wat betekent vrijheid voor jou

2021

2021

Geplaatst in latest | Reacties uitgeschakeld voor 2021

Tekeningen Julianaschool nu te zien in Coesfeld

Nu de coronabeperkingen iets minder streng zijn, zijn de kindertekeneningen uit De Bilt, Mieścisko en Coesfeld ook in Coesfeld  te zien

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Tekeningen Julianaschool nu te zien in Coesfeld

Tekeningen van scholieren uit Maartensdijk over Vrijheid

Bilthoven, mei 2021

In 2020 kon de viering van 75 Jaar Vrijheid in de gemeente De Bilt door de uitbraak van het coronavirus maar zeer beperkt doorgaan. Een tentoonstelling in de Idea bibliotheek in Bilthoven is toen nog wel georganiseerd. Daar werd toen de eerste reeks kindertekeningen over het onderwerp “Wat betekent vrijheid voor jou?” geëxposeerd. De beide jumelagestichtingen Razem (met Polen) en De Bilt-Coesfeld (met Duitsland) hadden ervoor gezorgd dat ook kinderen uit deze landen tekeningen hadden ingestuurd.

Dit initiatief is in 2021 voortgezet met tekeningen van scholieren uit Maartensdijk, waar leerlingen uit de hoogste klassen van de Martin Luther Kingschool en Wereldkidz Kievit tekeningen over hun beleving van “Vrijheid” maakten. In totaal hebben dat jaar 40 tekeningen in de meivakantie voor de ramen van de beide scholen gehangen.

In verband met de Corona-pandemie is er echter niet voor gekozen om deze tekeningen openbaar tentoon te stellen in de gemeente De Bilt en evenmin in Coesfeld en Miescisko.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Tekeningen van scholieren uit Maartensdijk over Vrijheid