2005

September – Michaelsmarkt en 100-jarig bestaan kerk van Sarbia

Aankomst in Mieścisko
Gedenkteken voor de slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog
Poznań, oude markt
Poznań
Sarbia
Sarbia: pastor de Wit en Mgr. Muszyński, aartsbisschop van Gniezno
Sarbia: Koor uit Maartensdijk
Michaelsmarkt 2005
Michaelsmarkt  met vlaggen De Bilt en Maartensdijk
Vrijwilligers op Michaelsmarkt
Trofee Michaelsmarkt
Optredens tijdens Michaelsmarkt
Kransen voor Oogstdankfeest
Pastor Tegler en pastoor Trzębalski
Produkten gemaakt van de eerste oogst
Dożynki
Volksdansgroep Wielkopolanie
Optreden van Wielkopolanie
Feestavond met gastgezinnen
Feestavond: broden van de eerste oogst
Overhandigen van de opbrengst van de marktverkoop
Lagere school
Optreden van Sarbianie
Sarbianie
Een Nederlands lied weerklinkt
Er wordt gezongen
Fotocollage als geschenk voor het Dom Kultury
Groepsfoto bij gemeentegrens van Mieścisko
Kruising van rivieren Wełna en Nielba in Wągrowiec
De kerk van Popowo Kościelne
Kerktoren van Popowo Kościelne
Altaar kerk Popowo Kościelne
Interieur kerk Popowo Kościelne
Schilderingen kerk Popowo Kościelne
De kerk van Podlesie Kościelne
Podlesie Kościelne
De steen van Sint Adalbert (op in het Pools Wojciech) in Budziejewko
Groepsfoto op de steen van Sint Adalbert
Het kerkje van Budziejewko

 

Dit jaar bestaat  de kerk in Sarbia 100 jaar. Dit jubileum wordt feestelijk gevierd en er zijn veel gasten. Ook uit onze gemeente is een grote delegatie.  Pastoor de Wit  is medecelebrant bij de  pontificale H. Mis, die o.a. werd opgeluisterd door het parochiekoor  Maartensdijk aangevuld met enkele leden van  de Algemene Zangvereniging Maartensdijk. Een uitgebreid verslag van de reis is te lezen in Gazeta08 (Oktober 2005)