ANBI info

OPENBARE GEGEVENS VAN STICHTING RAZEM ALS ANBI-INSTELLING:

Stichting Razem is een Anbi-instelling, (een Algemeen Nut Beogende Instelling). De belastingdienst vereist dat Anbi-instellingen transparant zijn. Teneinde aan de eisen van de Belastingdienst te voldoen publiceren we onderstaande informatie over Stichting Razem op onze website.

 

a. Naam Stichting Razem
Datum van oprichting 6 oktober 1993
b. KvK-nummer 41186387
RSIN nummer 8042 15 807
c. Contactgegevens
vestigingsadres Dennenlaan 52
3739 KP Hollandsche Rading
ten huize van de penningmeester
C.A. Floor
website www.stichtingrazem.nl
Emailadres contact@stichtingrazem.nl
d. Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit 4 leden
Leden van het bestuur Mevr. H.T. Vossen – Wartecka Bilthoven voorzitter
Hr. J.H.M. Rijksen Soest secretaris
Hr. C.A. Floor Holl. Rading penningmeester
Mevr. C. W. Schouten Maartensdijk bestuurslid
e. Beleidsplan voor 2022 en verder zie beleidsplan-2022
f. Beloningsbeleid

Stichting Razem heeft geen betaalde medewerkers in dienst.  Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers. Deze bestuursvrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting, welke zij als gift terugschenken aan de stichting. De overige vrijwillige medewerkers van Razem kunnen (een gedeelte van de) onkosten die zij maken voor de stichting vergoed krijgen. De stichting voert een zuinig beleid. Dit betekent dat onderdak voor uitwisselingsgroepen bijna altijd plaats vindt in gastgezinnen. Deze gezinnen krijgen voor het geven van onderdak en voeding geen vergoeding, maar wel een kleine attentie.

g.            Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om op cultureel en sociaal gebied contacten te onderhouden en uitwisselingen te organiseren tussen inwoners van de gemeente Mieścisko in Polen en de gemeente De Bilt. Voorts zal al hetgeen ondernomen worden dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

h. Verslag van activiteiten in 2021 zie onder activiteiten-2021
i. Financiële verantwoording betreffende 2021 zie financiëel overzicht 2021