Onze Activiteiten

Een van de doelstellingen van Stichting Razem is het leggen en onderhouden van contacten tussen de inwoners van beide gemeenten. Een doeltreffend middel hierbij is het organiseren van uitwisselingen tussen verschillende (beroeps)groepen. Op die manier groeit er wederzijds begrip, komt samenwerking tot stand en ontstaan er zelfs vriendschappen.

Uitwisselingen

 Regelmatige contacten tussen vergelijkbare groeperingen uit de beide gemeenten zorgt voor een breed draagvlak van de jumelage.   Zo hebben verschillende (beroeps)groepen elkaar in het verleden al gevonden. Bij enkele daarvan is het contact al zo hecht, dat ook buiten de Stichting Razem om ontmoetingen worden geregeld.
We geven hierbij een aantal voorbeelden:

 • agrariers
 • politiemensen
 • brandweer
 • onderwijzers
 • leerlingen
 • gemeenteambtenaren
 • plattelandsvrouwen
 • medewerkers gezondheidszorg
 • raadsleden
 • geestelijken

Michaelsmarkt

Daarnaast gaan vrijwillige medewerkers van Stichting Razem ieder jaar naar de Michaelsmarkt in Mieścisko. Daar worden dan kleding en spullen verkocht, die gedurende het jaar zijn ingezameld. De opbremgst gaat naar diverse goede doelen in Mieścisko.

Er zijn muzikale gastoptredens bij diverse gelegenheden, zoals b.v.

 • folkloristische zangroep Sarbianie bij manifestatie Grenzeloos De Bilt(2002) en Open Monumentendag (2008)
 • kerkelijk zangkoor Maartensdijk, angevuld met leden AZM bij 110 jaar bestaan van kerk in Gołaszewo
 • Schoolorkest van Mieścisko treedt op voor ouderenbonden in Maartensdijk (2006)
 • Schoolorkest en accordeonduo Bayan Brothers komen optreden tgv 900 jaar de Bilt en spelen samen met de muziekschool van De Bilt
 • Klein Harmonieorkest van de Kon. Biltsche Harmonie treedt op in Mieścisko (2015)
 • Jeugdorkest van Mieścisko luistert Koningsdag 2016 op.

Zelfstandige contacten

Enkele van die uitwisselingen hebben ertoe geleid, dat deze contacten nu ook zelfstandig worden onderhouden, zonder directe aansturing van Stichting Razem.

Hier kunnen onder meer genoemd worden:

 • Het Groenhorst-college en het Gimnazjum van Mieścisko hebben al jarenlang een gezamenlijk uitwisselingsproject.
 • Er bestaan regelmatige contacten tussen de regiopolitie van beide gemeenten.
 • Ook de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden hebben regelmatig contact met elkaar, afwisselend in De Bilt en Mieścisko.
 • Verder is de Joodse gemeente in Poznan door de stichting in contact gekomen met de Liberaal Joodse gemeente in Utrecht en de Masorti Joodse Gemeente Beth Shoshanna Deventer.

Stichting Razem De Bilt streeft ernaar om steeds nieuwe groepen, beroepsgroepen en interessegroepen, tot een uitwisseling met gelijkgestemde burgers van Miescisko te brengen.  Stichting Razem ondersteunt deze uitwisselingen met raad en daad. Daarbij kan een financiële bijdrage gegeven worden om deze uitwisseling tot stand te brengen.