Welkom op de website van Stichting Razem

Orgel uit Hedel voor parochiekerk in Mieścisko

Het orgel uit de gesloten Willibrorduskerk in Hedel krijgt een nieuw leven in de parochiekerk van Mieścisko. Het oude orgel uit de 140 jaar oude kerk van Mieścisko is al meer dan 40 jaar niet meer bespeelbaar. Pastoor Panasiuk van Mieścisko had gehoord over de vele kerksluitingen in Nederland en heeft onze stichting benaderd om contacten te leggen. De H. Franciscusparochie, waar Hedel onder ressorteert, heeft het orgel aan Mieścisko geschonken. Eind dit jaar, als de restauratie van de kerk in Mieścisko gereed is, zal het orgel worden geplaatst.

Stichting Razem

houten kerkje in Podlesie Kościelne

Stichting Razem stelt zich tot doel om op cultureel en sociaal gebied contacten te onderhouden en uitwisselingen te organiseren tussen inwoners van de gemeente Mieścisko in Polen en de gemeente De Bilt.  Meer informatie over de gemeente Miescisko leest U hier.

 

 Geschiedenis

In 1995 werd het protocol ondertekend tussen de toenmalige gemeente Maartensdijk en de gemeente Mieścisko.

Ondertekening Protocol d 1995

vriendschapsboompje

2008 Jumelageboom in Mieścisko

De eerste contacten met Mieścisko zijn gelegd in 1990 vanuit de voormalige gemeente Maartensdijk. In 1995 is de jumelage tussen de beide gemeentes ondertekend en werd de stichting Razem opgericht. Na de gemeentelijke herindeling in 2001 is de jumelage door de gemeente De Bilt voortgezet. Lees hier meer over de geschiedenis.

Activiteiten

Oogstdankfeest en Michaelsmarkt

Oogstdankfeest en Michaelsmarkt

Stichting Razem heeft al vele uitwisselingen georganiseerd tussen verschillende (beroeps)groepen. Ieder jaar september reist een groep vrijwilligers van Stichting Razem af naar de Michaelsmarkt naar Mieścisko. Daar wordt de opbrengst van in Nederland ingezamelde spullen verkocht  voor een goed doel in Mieścisko.  Hier leest U meer over onze Activiteiten.  Ook de foto’s geven een goed beeld van onze activiteiten.

 

Zie ook Laatste Nieuws

 

  Sitemap